Velkommen

Ny HMS-policy i oljebransjen
Det italienske oljeselskapet Saipem Drilling ønsker glattbarberte og pene ansikter i oljebransjen. Ja, da er det jo bare å ansette flere kvinner …

Illustrasjon: Ivan Andreassen

Oslo Børs til salgs!

The Euronext consortium of European stock exchanges is expected to purchase Oslo Stock Exchange in 2019. The new formal name of the exchange will be Euronext Oslo.

Illustration: Ivan Andreassen

Det er ikke bare skogene våre vi hugger opp. Nå skal Statfjord A hugges opp på Stord.

Les interessant artikkel på:
https://petro.no/nyheter/statfjord-a-skal-hugges-pa-stord

 

– Olje og gass er motoren i norsk økonomi

Under LOs olje- og gasskonferanse i Bergen den 13. november 2018 kom olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg inn på betydningen olje og gass har hatt på andre næringer. Han nevnte blant annet innen prosessindustrien, den fornybare energien, romfart og helse. Også innen havbruket og offshore vind har petroleumsindustrien gitt betydelig ny kunnskap.

Regjeringen har sett viktigheten av dette og økt støtten til petroleumsrelatert forskning og utvikling i samtlige statsbudsjett, sa Freiberg. Olje og gass er motoren i norsk økonomi, avsluttet olje- og energiministeren. Jeg er overbevist om at norsk sokkel har en lys fremtid.

Dette er oppmuntrende for dagens studenter innen oljebransjen. Det viser også at nesten uansett hvilken bransje du velger, så er oljerelatert utdanning og kunnskap viktig ballast å ha med seg.

Ivan Andreassen

SLANGEROBOTENE KOMMER!

Dette kan bli framtiden. Slangeroboter som erstatter dykkere og miniubåter i Nordsjøen. Meningen er at disse slangerobotene skal overta deler av den utfordrende jobben med overvåkning og vedlikehold på oljeteknisk utstyr installert på større dyp i Nordsjøen.

Slangerobotene skal fungere som en slags kontrollører og reparatører. De er dermed med på å øke sikkerheten og minske kostnadene på vedlikeholdet. Når de ikke er på jobb, holder de til i ladestasjonene sine på havbunnen.

Nå i dag foretas kontroll og vedlikehold av undervannsinstallasjoner ved å sende ned miniubåter som fjernstyres fra overflatefartøy. Dette er kostbare arbeidsoperasjoner for gass- og oljeselskapene, så kostnadsbesparelsene vil bli enorme ved bruk av slike tekniske nyvinninger som slangeroboter.

Ivan Andreassen

Yrkesvalg, utdanning og jobbsøking

Flere tar yrkesfag, og mange søker seg mot olje- og gassindustrien. Equinor tar i år inn 159 lærlinger, og tas fjorårets inntak med, er det nå 300 ungdommer som er igang med å fullføre sin yrkesutdanning i selskapet. Det hyggelige er at mange av disse får jobb i Equinor etter endt utdanning, men det gir også jobbmuligheter i et vidt spekter av andre bransjer.

Det er spennende at mange nå velger yrkesfag på videregående skole. Dette er en utdanning elevene kan bygge videre på senere i yrkeslivet ved trinnvis å ta relevante studier. Norge vil trenge dyktige fagarbeidere i framtiden, og mange ungdommer har skjønt dette og valgt å satse på en yrkeskarriere innen disse fagene.

Equinor satser på en klimavennlig framtid. Selskapet er en av Norges største lærebedrifter – kanskje den største etter Forsvaret. Det er verken olje eller gass, men mennesker, som er Equinors aller viktigste ressurs. Derfor satser selskapet stort på ungdom og utdanning.

Ivan Andreassen

 http://www.ons.no/2018/exhibition/